preklady Martin 👉preklady v Martine 👉prekladatelia v Martine 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Martine - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Martine
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad pracovnej zmluvy - Martin

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu pracovnej zmluvy sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si viac o náležitostiach prekladu pracovnej zmluvy, právnych termínoch, právnych skratkách, využití latinského jazyka a problematiky kvalitného prekladu pracovnej zmluvy z/do anglického alebo z/do nemeckého jazyka.

Identifikácia cieľového právneho systému

Ešte pred samotným prekladom právneho textu, pokiaľ ide o preklad do cudzieho cieľového jazyka, by sa Vás mal kvalitný prekladateľ opýtať, aká je cieľová krajina Vášho prekladu, resp. do akej krajiny sa chystáte právny preklad predložiť.
Toto platí najmä pri prekladoch pracovnej zmluvy do anglického jazyka, vzhľadom na fakt, že právne systémy najmä USA, Veľkej Británie ale aj Austrálie, Nového Zélandu či iných krajín anglofónneho sveta môžu vykazovať rozdiely v identifikácii pracovno-právnych prekladových termínov. Obdobná otázka je vhodná rovnako pri preklade pracovnej zmluvy do nemeckého jazyka, keďže napr. aj pri nemeckom spolkovom právnom systéme a rakúskych prípadne švajčiarských právnych predpisoch sa vyskytujú odchylky alebo, ak chceme, menšie či väčšie lingvistické diskrepancie (rozpory).
Pre ilustráciu si uveďme triviálny príklad rozdielnosti pracovno-právnych termínov a to napr. medzi britským a americkým inventárom slovnej zásoby:
🇸🇰 správa🇺🇸 mail
🇸🇰 správa🇬🇧 post
Pre podrobnejšie informácie a širší prehľad ohľadne správnej identifikácie anglofónnych právnych termínov, odporúčame publikáciu:

Preklad pracovnej zmluvy - je vhodnejší odborný alebo úradný preklad?

V prípade, že sa chystáte preklad pracovnej zmluvy použiť napr. na účely založenia pracovno-právneho vzťahu medzi fyzickou osobou a právnickou osobou, prípadne medzi právnickými osobami navzájom a eventuálne tiež medzi fyzickými osobami navzájom alebo na iný, štandardný pracovný účel, postačí Vám aj preklad odborný (firemný), ktorý sa textom a obsahom nijako nelíši od úradného prekladu.
Pokiaľ potrebujete použiť preklad pracovnej zmluvy výhradne na účely úradné, v rámci komunikácie s (najmä) úradmi alebo súdmi Slovenskej Republiky, odporúčame Vám úradný preklad právneho dokumentu, opatrený apostilou a okrúhlou pečiatkou.

Právne preklady - pracovná zmluva: stručný výber často používaných právnych termínov

právny termín - preklad
🇸🇰 článok🇺🇸 article
🇸🇰 daný🇺🇸 given
🇸🇰 zamestnanec🇺🇸 employee, jobholder
🇸🇰 zamestnávateľ🇺🇸 employer, boss
🇸🇰 pracovná zmluva🇺🇸 labour contract, work agreement
🇸🇰 dodatok🇺🇸 appendix
🇸🇰 dovolanie🇺🇸 appeal
🇸🇰 zmluvné podmienky🇺🇸 terms & conditions
🇸🇰 exemplár🇺🇸 copy
🇸🇰 IČO🇺🇸 company no.,company ID
🇸🇰 IČ DPH🇺🇸 VAT ID
🇸🇰 výplata🇺🇸 salary
🇸🇰 odvody🇺🇸 deductions
🇸🇰 práca na dobu určitú🇺🇸 fixed term contract
🇸🇰 práca na dobu neurčitú🇺🇸 employment with indeterminate duration
🇸🇰 registrovaný/vedený v🇺🇸 incorporated in
🇸🇰 rodné číslo🇺🇸 personal identification number (PIN)
🇸🇰 sídlo firmy🇺🇸 registered seat
🇸🇰 povinnosti zamestnanca🇺🇸 employee obligations
🇸🇰 povinnosti zamestnávateľa🇺🇸 employer obligations
🇸🇰 zmluvná strana🇺🇸 contracting party, contractor
Pokiaľ sa chcete učiť ďalšie slovíčka z pracovno-právnej oblasti a navyše interaktívnou formou, odporúčame Vám skúsiť našu firemnú výukovú aplikáciu ANGLINO.EU Prajeme Vám príjemné učenie sa :)

Kvalitný preklad - pracovno-právna zmluva

Kvalitne vypracovaný preklad pracovnej zmluvy si vyžaduje nadštandardný level prekladateľskej precíznosti a atribútov aj nad rámec VŠ prekladateľského vzdelania. Určite sa jedná svojou povahou o podrobnejší, spletitý a náročný typ prekladu. Odporúčame preto klientom dobre zvážiť výber prekladateľa pre ich pracovno-právny dokument. Ideálne je vybrať si prekladateľa, ktorý sa špecializuje na dané preklady z oblasti pracovného práva - tzv. Job Legal Translation.
My vo FLUENCY sa okrem medicínskych prekladov a prekladov ekonomickej povahy zameriavame práve na texty aj z oblasti pracovného práva. Máme za sebou stovky prekladov z pracovno-právneho prostredia a pravidelne prekladáme pre zákazníkov taktiež právne zmluvy rôzneho druhu a rozsahu.