preklady Martin 👉preklady v Martine 👉prekladatelia v Martine 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Martine - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Martine
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad sobášneho listu - Martin

Ako získať efektívny preklad sobášneho listu z/do anglického alebo nemeckého jazyka?

Prečítajte si naše rady ohľadne prekladov sobášneho listu pre klientov a ich náležitostí. Zistite, aké špecifiká prekladu obnáša preklad sobášneho listu.

Preklad sobášneho listu do anglického a do nemeckého jazyka

Pri prekladoch sobášneho listu máte na výber z dvoch typov prekladov a to je firemný odborný preklad sobášneho listu alebo úradný preklad sobášneho listu. V zásade sa tieto dva preklady textom a štylizáciou nijako nediferencujú (sú viac-menej identické) avšak overené sú rozdielne. Kým firemný preklad má oficiálnu pečiatku firmy, úradný typ prekladu je zviazaný a má okrúhlu pečiatku od úradného prekladateľa.
Pri preklade sobášneho listu v smere zo slovenského do anglického jazyka alebo v smere zo slovenského do nemeckého jazyka, na základe našich dlho-ročných skúseností Vám postačí objednať si firemný preklad. Zahraničné firmy alebo súkromné inštitúcie, prípadne dokonca aj štátne inštitúcie preklady sobášneho listu od slovenských prekladateľských firiem v prevažnej väčšine prípadov akceptujú.
Niekedy sa môže stať, obzvlášť najmä pri súdnych pojednávaniach prípadne iných právnych úkonoch či zápisoch do registrov, že je potrebné mať úradný preklad sobášneho listu. Preto v prípade, že sa chystáte predložiť Váš preklad sobášneho listu na štátny úrad alebo súdnu inštitúciu, zvážte výber úradného prekladu.

Preklad sobášneho listu z anglického alebo nemeckého jazyka

Ak potrebujete preklad sobášneho listu v opačnom smere, to znamená, v smere z cudzích jazykov (anglický alebo nemecký jazyk v prípade agentúry FLUENCY) do slovenského jazyka - rovnako máte na výber z vyššie uvedených dvoch typov prekladov. Platí aj to, že firemný a úradný preklad obsahovo sa nelíšia v akosti textu alebo štylistiky, rozdiel je výhradne v type overenia Vášho sobášneho listu.
Slovenské firmy a inštitúcie bez problémov akceptujú firemný preklad sobášneho listu vo veľkej miere a to bez potreby mať v tomto prípade úradne overený preklad daného sobášneho listu. Pokiaľ ale preklad sobášneho list chcete predložiť na štátnej inštitúcii zvážte preklad s úradným overením.
Pre istotu odporúčame našim klientom si vopred zistiť vo firme alebo inštitúcii, ktorej sa chystajú preklad sobášneho listu odovzdať, aký typ overenia prekladu je požadovaný u recipienta prekladu sobášneho listu.
Pokiaľ potrebujete firemný preklad Vašej sobášneho listu, veľmi radi Vám s ním pomôžeme v agentúre FLUENCY a to aj v super-rýchlych lehotách dodania. Obvyklá cena expresného prekladu sobášneho listu do 24 hodín sa pohybuje u nás od 30 € do 50 €, pri super rýchlom preklade od 2 do 6 hodín max do 60 €.