preklady Martin 👉preklady v Martine 👉prekladatelia v Martine 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Martine - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Martine
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad webovej stránky - Martin

Ako získať naozaj kvalitný preklad webovej stránky z/do anglického alebo nemeckého jazyka?

Kvalitne vypracovaný preklad môže priamo pomôcť k lepšiemu umiestneniu Vášho firemného webu v prehliadačoch a tým Vašej firme zabezpečiť X-násobne vyšší profit.

Preklad webovej stránky

Potenciál kvalitných webových stránok je v dnešnej "online" dobe obrovský, za podmienkok, že sú vytvorené atraktívne, efektívne a funkčne. Súčasťou kvality webu je aj precízny preklad, pokiaľ web samozrejme má ašpiráciu osloviť aj zahraničné online publikum resp. zahraničných platiacich zákazníkov.
Samozrejme, pokiaľ máte v pláne vytvoriť Váš osobný web, prípadne osobný blog, či web pre záujmovú voľno-časovú činnosť - asi tento blog pre Vás nebude príliš "smerodatný" a viete si pokojne pomôcť prekladačom či slovníkom. :)
V prípade, že plánujete rozbehnúť ziskový online biznis a chcete osloviť aj zahraničné trhy, zbystrite pozornosť - máme pre Vás zopár rád "nad zlato". :)

Preklad firemného webu

V prekladateľskej agentúre FLUENCY máme relatívne bohaté skúsenosti s prekladmi webových stránok a môžeme zodpovedne konštatovať, že najmä preklady firemných webov a teda ich podstránok v cudzích jazykoch, sú naozaj pomerne spletitou a osobitnou kapitolou medzi prekladmi. Aké sú teda zásadné náležitosti takýchto prekladov?
Hneď v úvode procesu prekladu webu Vás chceme upozorniť na zásadnú záležitosť. Ak sa dohadujete s prekladateľmi úvodom o cenovej ponuke na preklad webu a nezaznejú od nich ani raz slová ako: koľko máte na Vašom firemnom webe linkov, podstránok, pop-ups, roll-overs, legal sections, položiek navigačného menu či iných webových elementov - rozhodne Vám radíme, voľte výber iného prekladateľa. Máte totiž vysokú šancu, že prekladateľ, ktorý sa Vás na tieto súčasti webu neopýta hneď na začiatku, má menej skúseností s prekladmi webov. Zároveň máte decentnú šancu, že vo výslednom preklade budú na webe vynechané miesta, čo môže do budúcna výrazne znížiť kvalitu webu resp. dokonca spôsobiť problémy pri prevádzke Vašeho firemného webového sídla.
My vo FLUENCY vždy hneď na úvod verifikujeme objem a komplexnosť webového obsahu priamo s klientom resp. klientovým adminom webu (pokiaľ je to samozrejme možné), aby pri odovzdaní prekladu boli eliminované obsahové nesúlady či "hluché miesta".
Ohľadne obsahového aspektu prekladu webu: kým cca pri všetkých ostatných typoch prekladov platí, že preklad do cieľového jazyka by mal zrkadlovo kopírovať význam a držat sa identickej sémantickej (významovej) hodnoty zdrojového jazyka, tak pri preklade webu toto nemusí vždy platiť. Poďme si vysvetliť dôvody.
V dnešnej dobe je okrem efektívneho webového syntaxu, prítomný ďalší významný faktor a tým je SEO (search engine optimization), t.j. optimalizácia webu pre webové vyhľadávače. V praktickej rovine to znamená, že čím efektívnejší sémantický obsah máte na webe, tým vyššie bude Váš web zaradený vyhľadávačmi. Toto má priamy efekt na profit z Vášho firemného webu. No a prekladateľ, pokiaľ má skúsenosti a znalosti aj z IT oblasti, vie faktor SEO priamo ovplyvniť pridanou hodnotou prekladu.
To vysvetľuje odstavec vyššie, že zrkadlový sémantický preklad je síce fajn - ale ak Vám prekladateľ vie aj prispôsobiť preklad textu v rámci tzv. "copy-writingu" - odovzdá Vám preklad s pridanou hodnotou, ktorá Váš web spraví maximálne efektívnym.
Záverom, veľký pozor na tzv. "legal items" alebo inak povedané - položky z pätičky webu: v zahraničí sa často kladie veľký dôraz na správnosť zväčša právne záväzných textov v sekciách ako sú: Terms § Conditions, Privacy policy, FAQ, EULA, Cookies, User's Agreement, GDPR či rôznych Disclaimers alebo iných "legal" súčastí webov. Práve na tieto sa často pozabudne pri preklade, resp. nekladie sa na ne dostatočný dôraz, čo môže neskôr spôsobiť problémy zákazníkom, ako prevádzkovateľom daných webov.
Vo FLUENCY kladieme na všetky vyššie spomenuté aspekty maximálny dôraz pri každom webovom preklade. Osobitný dôraz kladieme najmä na SEO, samozrejme po dohode s klientami, vieme efektívne a s citom pre detaily obmeniť vo výslednom preklade pôvodný text tak, aby aj v cudzom jazyku (anglickom alebo nemeckom) pôsobil maximálne efektívne nielen pre porozumenie zahraničných návštevníkov webu ale aj pre potreby webu v rámci SEO optimalizácie a tým Vám do budúcna priniesol X-násobne vyšší zisk.
Najčastejšie sa venujeme prekladom prezentačných firemných webov ale vieme poskytnúť aj preklady zložitejších webstránok, napríklad e-shopov či iných interaktívnych webov.