preklady Martin 👉preklady v Martine 👉prekladatelia v Martine 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Martine - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Martine
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad živnostenského listu

Ako získať efektívny preklad živnostenského oprávnenia z/do anglického alebo nemeckého jazyka?

Prečítajte si naše rady ohľadne prekladov pre živnostníkov a ich náležitostí.

Preklad živnosti do anglického a do nemeckého jazyka

Pri prekladoch živnostenského oprávnenia máte na výber z dvoch typov prekladov a to je firemný odborný preklad alebo úradný preklad. V zásade sa tieto dva preklady textom a obsahom nijako nelíšia (sú identické) avšak overené sú rozdielne. Kým firemný preklad má oficiálnu pečiatku firmy, úradný typ prekladu je zviazaný a má okrúhlu pečiatku od úradného prekladateľa.
Pri preklade živnosti v smere zo slovenského do anglického jazyka alebo v smere zo slovenského do nemeckého jazyka, na základe našich dlho-ročných skúseností Vám postačí objednať si firemný preklad. Zahraničné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie, prípadne dokonca aj štátne inštitúcie preklady živnosti od slovenských prekladateľských firiem v drvivej väčšine bez problémov akceptujú.
Výnimočne sa môže stať, obzvlášť najmä pri súdnych pojednávaniach prípadne iných právnych úkonoch, že je potrebné mať úradný preklad živnostenského listu. Preto v prípade, že sa chystáte predložiť Váš preklad živnostenského oprávnenia na štátny úrad alebo súdnu inštitúciu, zvážte výber úradného prekladu.

Preklad živnosti z anglického alebo nemeckého jazyka

Ak riešite preklad živnostenského oprávnenia v opačnom smere, t.j. z cudzích jazykov (anglický alebo nemecký jazyk v prípade agentúry FLUENCY) do slovenského jazyka - opäť platí, že máte na výber z vyššie uvedených dvoch typov prekladov. Podobne platí aj to, že obsahovo sa nijako nelíšia, rozdiel je len v stupni overenia Vašej živnosti.
Slovenské firmy a inštitúcie bez problémov akceptujú firemný preklad vo veľkej miere a to bez potreby mať v tomto prípade úradne overený preklad daného živnostenského oprávnenia.
Pre istotu však odporúčame našim klientom si vopred zistiť vo firme alebo inštitúcii, ktorej sa chystajú preklad živnostenského oprávnenia odovzdať, aký typ prekladu je požadovaný.
Pokiaľ potrebujete firemný preklad Vašej živnosti, veľmi radi Vám s ním pomôžeme v agentúre FLUENCY a to aj v super-rýchlych lehotách dodania. Obvyklá cena expresného prekladu živnostenského oprávnenia do 24 hodín sa pohybuje u nás od 25 € do 50 €, pri super rýchlom preklade do 2 hodín max do 60 €. :)